Z instalací

Vytápění a ohřev TUV BD Humpolec

2 ks tepelné čerpadla o výkonu 70 kW, bivalentní zdroj elektrokotel Dakon 45kW

Příprava TUV pro 42 bytových jednotek

Nový Jičín

Oprava střešní krytiny a fotovoltaické elektrárny 30kW – Starobělský pivovar

Revize a oprava fotovoltaické elektrárny BD Ostrava Poruba