Topení / chlazení

Vytápění bytových domů a příprava TUV

Přes 30 let se zabýváme úsporami tepla v oblasti vytápění. Přes 30 let nás zajímaly netradiční zdroje tepla. Byli jsme jako jedeni z prvních v republice, kdo sestrojil tepelné čerpadlo a instaloval je do objektů, kdy mnoho ostatních se na to dívalo skepticky. Podařilo se vyrábět tepelná čerpadla za rozumnou cenu pro široké možnosti použití.

S příchodem nových technologií se ještě výrazně zlevnily zdroje tepla ze vzduchu, geotermální a solární. Na druhou stranu v poslední době výrazně zdražily klasické zdroje tepla – elektřina, plyn, uhlí i teplo z centrálních zdrojů. To nás navedlo k myšlence, že je třeba ve větším měřítku uvést na trh zdroje tepla i v objektech, kde dříve to bylo nemyslitelné.

Zároveň se nechceme zbavovat odpovědnosti po nainstalování příslušného zařízení. Dáváme tím možnost odběratelům se rozhodnout na základě garantovaných stropů cen. Nemusí kalkulovat s investicemi (a kde je zajistí), nemusí kalkulovat, zda se mu vložené investice vrátí, nemusí se zabývat případnými opravami a údržbou. Nemusí se obávat, že by zařízení po záruční době zkolabovalo a musel se řešit problém, jak nákladně provést zprovoznění.

Nás to zase nutí instalovat nejekonomičtější zařízení pro daný objekt. Nutí nás to dělat kvalitně, používat účinná zařízení s dlouhou životností, neb případné opravy jsou  velmi drahé.

Jsem si vědom náročnosti toho úkolu, který jsme si předsevzali. Pokrok nejde zastavit i my chceme být v popředí této oblasti a přispět k úsporám energie, nikoliv na úkor tepelné pohody člověka, ale využíváním technických možností v tomto oboru. Volit nejoptimálnější varianty řešení.

Věřím, že tento projekt se setká s příznivým ohlasem za strany zákazníků, že jednoduchost a průhlednost stvrzené dlouholetou smlouvou povede ke spokojenosti. Výsledky, které v této oblasti máme, nás k tomu zavazují.

Technický ředitel společnosti

Nejlevnější vytápění pro panelové a bytové domy
TOPENÍ– Příprava TUV a tepla pro bytové domy
– Podlahové vytápění
– Inteligentní regulace
– Tepelné čerpadla
CHLAZENÍ– Průmyslové chlazení
 – Klimatizace